Struktura

ZARZĄD KOŁA

Przewodniczący
Aleksandra Skuza
e-mail: aleksandra.skuza@student.wat.edu.pl

Zastępca Przewodniczącego
Magdalena Wierzbowska
e-mail: magdalena.wierzbowska@student.wat.edu.pl

Sekretarz I
Anna Grzegorzewska
e-mail: anna.grzegorzewska@student.wat.edu.pl

Sekretarz II
Alan Łopata
e-mail: alan.lopata@student.wat.edu.pl