Projekty

Projektowanie stanowiska badań dynamiki procesów BMS na bazie systemu LCN


System LCN jest produktem niemieckiej firmy ISSENDORFF GmbH. Na rynku inteligentnych instalacji pojawił się w roku 1994.

Struktura systemu:
Moduły systemu (maks. do 250) tworzą odrębną, podstawową jednostkę, zwaną segmentem. Zastosowanie systemu LCN w dużych kompleksach budynkowych wymaga połączenia ze sobą większej liczby segmentów. Istnieje możliwość sprzęgnięcia 120 segmentów sieci LCN. Łączy się je ze sobą za pomocą sprzęgieł segmentowych. Podział na segmenty może zostać wprowadzony również z uwagi na większą przejrzystość systemu (np. podział na piętra) zachowując pełną komunikację i możliwość realizacji funkcji wspólnych dla całego obiektu (takich jak, np. sygnalizacja zagrożeń).

BMS (Building Management System) - system zarządzający wszystkimi funkcjami technicznymi budynku. Powinien on charakteryzować się pełną zdolnością do konfiguracji, monitoringu, wizualizacji i nadzoru w oparciu o urządzenia różnych producentów i dostawców, a zdalny dostęp do wszystkich podsystemów powinien być możliwy za pośrednictwem komputera PC.