Aktualności

II Konferencja Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje” - wiWAT 2014

W dniach 2-4 grudnia w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się II Konferencja Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje” - wiWAT 2014, zorganizowana przez Samorząd Studencki i Samorząd Doktorantów WAT.

Referat inauguracyjny zatytułowany „Instrumenty innowacyjności w najlepszych uczelniach amerykańskich” wygłosił płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski. W trakcie trzech dni przedstawione zostały 43 prezentacje na sześciu sesjach plenarnych oraz 9 plakatów w trakcie sesji plakatowej. Wśród uczestników wiWAT 2014 znaleźli się studenci i doktoranci z Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Poznańskiej, Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Białostockiej, Akademii Morskiej w Gdyni oraz z Wojskowej Akademii Technicznej. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli Naszego Koła.
Prezentowane były następujące tematy:

  • Analiza zapotrzebowania na energię budynku - Anastazja Trusińska
  • Przegląd rozwiązań instalacji OZE stosowanych na rynku w wolnostojących budynkach mieszkalnych - Ewelina Głowacka
  • Smart Metering - system inteligentnego pomiaru - Kacper Gąsecki

Serdecznie gratulujemy prelegentom, ponieważ był to ich pierwszy występ. Cieszymy się, że odważyli się wystąpić i liczymy na dalsze prelekcje.