Aktualności

Nowy Zarząd Koła Naukowego Energetyków

W dniu 16 kwietnia 2018roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Studenckiego Koła Naukowego Energetyków (KNEN), na którym podjęto decyzję o zmianie składu osobowego zarządu. W wyniku przeprowadzonych wyborów ustalono, że:
- funkcję Przewodniczącej Koła Naukowego będzie pełnić Pani Aleksandra Skuza;
- funkcję Zastępcy Przewodniczącej Koła Naukowego będzie pełnić Pani Magdalena Wierzbowska;
- funkcję I Sekretarza Koła Naukowego będzie pełnić Pani Anna Grzegorzewska;
- funkcję II Sekretarza Koła Naukowego będzie pełnić Pan Alan Łopata.