Struktura

KANDYDACI NA CZŁONKÓW KOŁA

1. Chojnowski Paweł
2. Felka Dawid
3. Gliczyński Maciej
4. Gorczyca Kamil
5. Kicana Grzegorz
6. Kułakowski Maksymilian
7. Sadkowski Krzysztof