O nas

Zarząd Koła Naukowego Energetyków składa się z:

opiekuna Koła, przewodniczącego Koła oraz jego zastępcy, a także dwóch sekretarzy. Koło Naukowe Energetyków obejmuje pasjonatów chcących rozwijać zarówno wątki badawcze jak również swoje zainteresowania w pracach naukowych.

Celem działania Koła Naukowego Energetyków jest:

 • współpraca naukowo-organizacyjna z innymi kołami naukowymi o podobnej tematyce organizowanie konferencji, sympozjów i spotkań naukowych,
 • umożliwienie poszerzenia wiedzy z zakresu energetyki, a szczególnie nowych rozwiązań technologicznych w tych dyscyplinach nauki w ramach sekcji Koła,
 • prezentacja własnych osiągnięć szerokiemu gronu studentów i pracowników Uczelni i Wydziału,
 • promocja Wydziału Elektroniki, a przez to Akademii na imprezach zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Koło Naukowe Energetyków będzie zajmowało się następującymi tematami:

 • zielona energia i jej wykorzystanie
 • systemy instalacji budynkowej
 • optymalizacja zakłóceń sieci
 • badania celowości elektrowni wiatrowych
 • zwiększenie sprawności przesyłu energii
 • badanie materiałów wykorzystywanych w energetyce
 • inne tematy proponowane przez Członków KNEN

Zarząd Koła Naukowego Energetyków składa się z 5 osób: opiekuna koła, przewodniczącego koła oraz jego zastępcy, a także dwóch sekretarzy. Koło Naukowe Energetyków obejmuje pasjonatów chcących rozwijać zarówno wątki badawcze jak również swoje zainteresowania w pracach naukowych.